کتاب آرامش از نوعی دیگر

اثر تام استاپارد از انتشارات نشر چشمه - مترجم: هوشنگ حسامی-دهه 1960

دفتر بيمارستان سا‌لمندان بيچ‌وود. پشت ميز بخش پذيرش، پرستار يونيفورم پوشيده‌ای نشسته است. ساعت دو و سي دقيقه صبح است. صدای توقف اتومبيلی از بيرون شنيده می‌شود. جان براون وارد می‌شود. مردي است تنومند، حدودا پنجاه ساله. چهره‌اش تركيب جالبی است؛ آرام، بشاش و آشتی ناپذير. كت و شلوار و پالتوئی توصيف‌ناشدنی پوشيده و دو ساک زيپ‌دار با خود حمل می‌كند...


خرید کتاب آرامش از نوعی دیگر
جستجوی کتاب آرامش از نوعی دیگر در گودریدز

معرفی کتاب آرامش از نوعی دیگر از نگاه کاربران
کتاب های مرتبط با - کتاب آرامش از نوعی دیگر


 کتاب پنج نمایشنامه ی تک پرده ای
 کتاب شکوفه های ارغوان و شراب نیمروز
 کتاب شکوفه های ارغوان و شراب نیمروز
 کتاب فرزندان سانچز
 کتاب مونتسکیو و روسو
 کتاب خیاط