کتاب آستریکس و گلادیاتور

اثر رنه گوسینی از انتشارات سامر - مترجم: فریبرز افروزی-دهه 1960

Oh no! The Romans have captured Caconofix as a gift for Caesar—and the Emperor plans to throw him to the lions. There’s only one way for Asterix and Obelix to rescue their bard: they have to become gladiators themselves.خرید کتاب آستریکس و گلادیاتور
جستجوی کتاب آستریکس و گلادیاتور در گودریدز

معرفی کتاب آستریکس و گلادیاتور از نگاه کاربران
کتاب های مرتبط با - کتاب آستریکس و گلادیاتور


 کتاب آقای کافکا
 کتاب درخت زیبای من
 کتاب کلمات
 کتاب کاسپار
 کتاب مرگی بسیار آرام
 کتاب خروج اضطراری