کتاب از دولت عشق

اثر کاترین پاندر از انتشارات عالی تبار - مترجم: حمیده اوشلی-دهه 1960

Of all of the self-help books Catherine has written in the past several decades, The Prospering Power of Love is the one she most often recommends—first, to people who are begining their inspirational search; second, to people with relationship problems, which almost everyone experiences on occasion as a part of their growth into greater understanding; and third, to people who are looking for a book containing a simple yet inspirational approach they can share with others as a means of help. Once the concepts of The Prospering Power of Love are planted firmly within, further expansion will gradually appear in all aspects of life leading to greater progress in the future regardless of life’s circumstances—bitter or sweet, meager or comfortable. The ideas contained in these pages continue to apply, year after year.


خرید کتاب از دولت عشق
جستجوی کتاب از دولت عشق در گودریدز

معرفی کتاب از دولت عشق از نگاه کاربران
از دولت عشق... براي فرشته هاي خود و ديگران نامه بنويسيم ... همديگر را رها كنيم ...از عشق الهي مددجوييم چون عشق الهي به بهترين شكل ممكن اوضاع را سر و سامان مي دهد و به كار خود مشغول است...
مشكلي نيست كه عشق گره از كارش نگشايد...اِمِت فاكس

مشاهده لینک اصلی
وقتي در حال خوندن يكي از بهترين كتاب هاي روانشناسي يعني تئوري انتخاب باشي،چنين كتابي كه فقط از يك نيروي بيروني الهي باهات صحبت ميكنه و چيزي تو مايه هاي كتاب راز هست كه فقط ممكنه دو سه روزي بهت انرژي مثبت بده و بعد فرامشت بشه،جذبت نميكنه چون تئوري انتخاب خيلي اصولي تر و اثبات شده تر و از راه شناخت نيازهات ميتونه بهت كمك كنه كه به چيزايي كه ميخواي برسي نه صرفا دعا كردن و طلب عشق كردن براي همه.

مشاهده لینک اصلی
فقط پیام این کتاب: عشق همه را فتح می کند. خواندن بد نیست

مشاهده لینک اصلی
http://fourstar.ir/1387/01/04/13870104/

مشاهده لینک اصلی
Ù؟ Ù؟

مشاهده لینک اصلی
کتاب های مرتبط با - کتاب از دولت عشق


 کتاب زنان تروا
 کتاب آندورا
 کتاب جیب عجیب
 کتاب معمای کارائیب
 کتاب بعد از سلام چه می گویید
 کتاب سال های سگی