کتاب اسطوره و واقعیت

اثر میرچا الیاده از انتشارات بنگاه ترجمه و نشر کتاب پارسه - مترجم: مانی صالحی-دهه 1960

اسطوره و واقعيت از جمله آثار بسيار ارزشمند ميرچا الياده، مورخ اديان و اسطوره‌شناس است. اين كتاب با مطالعه اسطوره در جوامع ابتدايي آغاز مي‌شود و اساطير اقوامي را كه نقش مهمي در تاريخ ايفا كرده‌اند بررسي مي‌كند تا اسطوره را در زمينه اصلي اجتماعي، ديني‌اش قرار دهد. سپس به بررسي معناهاي گوناگون واژه اسطوره در عهد باستان و جهان مسيحيت مي‌پردازد تا اين‌كه نوعي افزايش و جوشش انديشه اساطيري را در قرون وسطا به مشاهده مي‌نشيند. در پايان هم به بررسي بعضي شكل‌هاي رفتار اساطيري در دنياي مدرن مي‌پردازد كه هنوز در برخي از آفرينش‌هاي ادبي و نيز فرآيند اسطوره‌سازي از شخصيت‌هاي ملي و چهره‌هاي مشهور در جامعه از طريق رسانه‌هاي جمعي ادامه دارد.


خرید کتاب اسطوره و واقعیت
جستجوی کتاب اسطوره و واقعیت در گودریدز

معرفی کتاب اسطوره و واقعیت از نگاه کاربران
کتاب های مرتبط با - کتاب اسطوره و واقعیت


 کتاب شوخی های کیهانی
 کتاب کانت درسهای فلسفه اخلاق
 کتاب شوهرم
 کتاب حباب شیشه
 کتاب مجموعه آثار آلبر کامو
 کتاب تشنگی