کتاب تصاویر زیبا

اثر سیمون دوبووار از انتشارات هاشمی - مترجم: کاوه میرعباسی-دهه 1960

در سال ۱۹۶۶، سیمون دوبووار، پس از دوازده سال، بار دیگر به داستان‌نویسی روی آورد؛ حاصل این بازگشت رمان «تصاویر زیبا» بود. در این اثر شاهد شالوده‌شکنی غامض زبانی هستیم که به‌واسطه‌ی آن بورژوازی موجودیتش را توجیه می‌کند؛
دوبووار در «تصاویر زیبا» فضای سوداگری تجاری، تصاویر جعلی، غرقه شدن در ابتذال، و خصوصا تاثیر مخرب وسایل ارتباط جمعی را بر منزلت زنانه، در زندگی دو زن بازسازی کرده است: لورانس که در کار تبلیغات است، و مادرش، دومینیک، که چهره‌ی رادیویی قدرتمندی است؛


خرید کتاب تصاویر زیبا
جستجوی کتاب تصاویر زیبا در گودریدز

معرفی کتاب تصاویر زیبا از نگاه کاربران


مشاهده لینک اصلی


مشاهده لینک اصلی


مشاهده لینک اصلی


مشاهده لینک اصلی


مشاهده لینک اصلی
کتاب های مرتبط با - کتاب تصاویر زیبا


 کتاب از دولت عشق
 کتاب نیچه و فلسفه
 کتاب کاخ ژاپنی
 کتاب خشکسالی
 کتاب بهار زندگی دوشیزه جین برودی
 کتاب نوشتار و تفاوت