کتاب خیاط

اثر اسلاومیر مروژک از انتشارات بیدگل - مترجم: محمدرضا خاکی-دهه 1960

حمله ی بربر ها به قلمرو سلطنتی و فتح آن،باعث بیدار شدن امیدهایی علیه قدرت و نفوذ خارج از اندازه ی "خیاط دربار"در دل "کارلوس"،انقلابی آرمانگرا مبشود.
پرسش این است :آیا فاتحان زمخت و نامتمدن جدید،جلو قدرت و نفوذ نامحدود خیاط دربار را خواهند گرفت،یا انها نیز به نوبه ی خود،مجذوب حیله ها و توانایی های نیرنگ او خواهند شد؟(پشت کتاب)


خرید کتاب خیاط
جستجوی کتاب خیاط در گودریدز

معرفی کتاب خیاط از نگاه کاربران


مشاهده لینک اصلی


مشاهده لینک اصلی


مشاهده لینک اصلی
کتاب های مرتبط با - کتاب خیاط


 کتاب زوبوک
 کتاب پرتقال کوکی
 کتاب دختر سوم
 کتاب سمینار یونگ درباره زرتشت نیچه
 کتاب مسیحای تلماسه
 کتاب درد مختصر و آسایشگاه