کتاب روباه و گل های کاملیا

اثر اینیاتسیو سیلونه از انتشارات امیرکبیر - مترجم: بهمن فرزانه-دهه 1960

يكي از مزدوران فاشيست ماموريت می‌يابد تا در عملياتی مخفی يكی از روستاييان را كه فعاليت‌های ضدفاشيستی دارد، به قتل برساند. اما در پی برخی حوادث دلباخته‌ی دختر همان روستايی مبارز می‌شود. اين عشق سبب می‌گردد تا او تعهدات سياسی‌اش را زير پا گذارده و با خيانت به حزب، وفاداری‌اش را به عشق تازه‌يافته‌اش ابراز نمايد؛ و البته تاوان اين تمرد را با اقدامي خودخواسته می‌پردازد... روباه و گل‌های كامليا حكايت مرگ فاشيسم در نخستين خاستگاه آن ـ ايتاليا ـ، و تولد متعالیترين خصايص بشری در گستره‌ی زمين است.


خرید کتاب روباه و گل های کاملیا
جستجوی کتاب روباه و گل های کاملیا در گودریدز

معرفی کتاب روباه و گل های کاملیا از نگاه کاربران
کتاب های مرتبط با - کتاب روباه و گل های کاملیا


 کتاب قصر تلاقی تقدیرات
 کتاب فتیشیسم در موسیقی و واپس روی شنیدن
 کتاب بازگشت به خانه
 کتاب بیانیه ی مکتب رمانتیک
 کتاب جهان تجسمی جان کیج
 کتاب صید قزل آلا در آمریکا