کتاب سینمای آمریکا

اثر اندرو ساریس از انتشارات هرمس - مترجم: رحیم قاسمیان-دهه 1960
خرید کتاب سینمای آمریکا
جستجوی کتاب سینمای آمریکا در گودریدز

معرفی کتاب سینمای آمریکا از نگاه کاربران
کتاب های مرتبط با - کتاب سینمای آمریکا


 کتاب متالورژی مکانیکی
 کتاب حرارت و ترمودینامیک
 کتاب ادبیات عرب
 کتاب درون و برون سطل خاکروبه
 کتاب لنین و فلسفه
 کتاب اساطیر جهان لاروس