کتاب مفهوم قانون

اثر هربرت هارت از انتشارات نشر نی - مترجم: محمد راسخ-دهه 1960

ه جرئت مى‏توان گفت كتاب مفهوم قانون مهم‏ترين اثر، در زمينهٔ فلسفهٔ حقوق به زبان انگليسى، در سدهٔ بيستم بوده است. اين كتاب، چند سال پس از انتشار، فهم فلسفهٔ حقوق و شيوهٔ تدريس آن را در دنياى انگليسى و غيرانگليسى زبان دگرگون ساخت. اين تأثير شگرف موجب شد كه دربارهٔ كتاب و آموزه‏هايش مطالب بسيارى، نه‏تنها در زمينهٔ نظريه حقوقى بلكه همچنين در حوزه فلسفه اخلاق و فلسفه سياسى، منتشر شوند. در نيم سدهٔ گذشته، نظريهٔ حقوقى پروفسور هارت به كانون توجه در فلسفهٔ حقوق تبديل شده است. پس از انتشار اين اثر، نظريات جدى‏اى كه در مراكز مهم آموزشى و پژوهشى حقوق، در سطح جهان، مطرح شده‏اند، صرفاً گامى در جهت بهبود يا نقد نظريه اثبات‏گرايى هارت بوده‏اند.
در اين كتاب، پس از نقد نظريه فرمان، قانون به‏مثابه اتحاد قواعد اولى و ثانوى معرفى مى‏شود. اما اين قواعد بافتى باز دارند و، از اين رو، «تقنين قضايى» بهاى تنظيم قاعده‏مند حيات اجتماعى توصيف مى‏شود. برداشت قاعده‏مند از قانون در مقابل دو گرايش افراطىِ نظرى، يعنى شكل‏گرايى و قاعده‏شكاكى، قرار دارد كه بايد شرح داده و نقد شوند. پروفسور هارت، پس از اين شرح و نقد، به بحث از نسبت ميان قانون، از يک سو، و اخلاق و عدالت، از سوى ديگر مى‏پردازد و، باریک‏بينانه، نكته‏هايى ژرف در اين خصوص پيش مى‏نهد. نشان‏دادن خلط ميان دو نوع قانون طبيعى، و نيز ترسيم محتواى حداقلى حقوق طبيعى، كه در حقيقت محدوديت‏هاى طبيعى همه نظام‏هاى هنجارى‏اند، نمايانگر موضع نظرى او در برابر حقوق طبيعى هستند. هارت در فصل آخر كتاب، از حقوق بين‏الملل به‏مثابه مصداقى خاص از نظام حقوقى دفاع مى‏كند.


خرید کتاب مفهوم قانون
جستجوی کتاب مفهوم قانون در گودریدز

معرفی کتاب مفهوم قانون از نگاه کاربران


مشاهده لینک اصلی


مشاهده لینک اصلی


مشاهده لینک اصلی


مشاهده لینک اصلی


مشاهده لینک اصلی
کتاب های مرتبط با - کتاب مفهوم قانون


 کتاب عصر انقلاب
 کتاب سوزش سرانگشتان
 کتاب حافظه ی شکسپیر
 کتاب دری لولا شده به فراموشی
 کتاب نیچه (2)
 کتاب پاریس جشن بیکران