کتاب میدان اتوال

اثر پاتریک مودیانو از انتشارات نیماژ - مترجم: سیلویا بجانیان-دهه 1960

افسر آلمانی شتابان می‌پرسد: آقا ببخشید میدان اتوال کجاست؟‌ مرد جوان سمت راست قلبش را نشان می‌دهد ... میدان اتوال زمانی که کتاب بسته شد درست در مرکز پایتخت درد ثبت نمی‌شود؛


خرید کتاب میدان اتوال
جستجوی کتاب میدان اتوال در گودریدز

معرفی کتاب میدان اتوال از نگاه کاربران
کتاب های مرتبط با - کتاب میدان اتوال


 کتاب واقعیت درمانی
 کتاب علیه تفسیر
 کتاب سرایدار و زبان کوهستانی
 کتاب رازوری زنانه
 کتاب پابرهنه ها تمرین انقلاب می کنند
 کتاب کوتوله ها و چهار نمایشنامه دیگر