کتاب میدان مسابقه مال من است

اثر پاتریشیا رایتسون از انتشارات گل آذین - مترجم: مهدی غبرایی-دهه 1960

داستان از بازی کودکانه‌ای درست می‌شود که هرکدام از هم‌بازی‌ها در عالم خیال می‌توانند مالک مکانی عمومی بشوند که صاحب معینی ندارد. اندی خیال‌باف در این میان به تور پیرمردی خنزر پنزری می‌خورد که از توهم او سوء استفاده می‌کند و میدان مسابقه را به سه دلار به او می‌فروشد؛


خرید کتاب میدان مسابقه مال من است
جستجوی کتاب میدان مسابقه مال من است در گودریدز

معرفی کتاب میدان مسابقه مال من است از نگاه کاربران
کتاب های مرتبط با - کتاب میدان مسابقه مال من است


 کتاب سکسکه های سلطنتی
 کتاب اقتصاد سیاسی
 کتاب میدان مسابقه مال من است
 کتاب واقعه ی ایستگاه کرچی توفکا و خانه ماتریونا
 کتاب عرب های هور
 کتاب نامه های شوپن