کتاب ناپلئون

اثر فیلیکس مارکم از انتشارات نشر ثالث - مترجم: سهیل سمی-دهه 1960

ناپلئون - کم و بیش به مدت بیست سال زندگی و اعمال ناپلئون و تاریخ اروپا مترادف و هم معنا بوده اند. این کتاب بررسی این زندگی موثر و فراموش ناشدنی است. نویسنده با معرفی و تشریح نیروهای له و علیه ناپلئون عمق اثرگذاری او را‌ترسیم می‌کند و با تحلیل نبردهای سال ۱۷۹۶ واترلو بارزترین نمونه‌های استراتژی ناپلئون را معرفی می‌نماید تا هر چه بهتر شخصیتی را دریابیم که در همراهی نبوغ نظامی و فعالیت سیاسی در جهان یگانه بوده است.


خرید کتاب ناپلئون
جستجوی کتاب ناپلئون در گودریدز

معرفی کتاب ناپلئون از نگاه کاربران


مشاهده لینک اصلی


مشاهده لینک اصلی


مشاهده لینک اصلی


مشاهده لینک اصلی


مشاهده لینک اصلی
کتاب های مرتبط با - کتاب ناپلئون


 کتاب امام قاسم بن ابراهیم و اصول اعتقادی زیدیه
 کتاب بیل قهرمان کهکشان 1
 کتاب شیاطین
 کتاب الفبای موسیقی
 کتاب انسان شناسی موسیقی
 کتاب کوهستان پاییزی