کتاب نوشتار و تفاوت

اثر ژاک دریدا از انتشارات نشر نی - مترجم: عبدالکریم رشیدیان-دهه 1960

نوشتار و تفاوت مجموعه‌ای از نخستین مقالات دریدا است که در سال ۱۹۶۷ منتشر شد و در میان آثار او جایگاهی ممتاز دارد. دریدا در هریک از این مقالات، که نوعی سکوی پرتاب شمرده می‌شوند، بعضی درون‌مایه‌های بنیادی و روش‌های کلیدی اندیشمندان بزرگ عصر خویش (روسه، فوکو، ژابس، هوسرل، هایدگر، لویناس، ارتو، فروید، باتای، لوی استروس و ...) را مورد سنجش قرار می‌دهد. از خلال این سنجش، خطوط و عناصر شکل‌دهنده‌ی فضای اندیشه‌ی دریدایی اندک‌اندک چهره می‌نمایند تا در آثار بعدی او سیمای مشخص‌تری پیدا کنند. تنوع، غنا و اهمیت مسائل مطرح‌شده، شیوه‌ی پرسش‌گری و نقد دریدا در این جستارها تولد اندیشمندی را بشارت می‌داد که برای ماندن آمده بود و تأثیر انکارناپذیرش بر اقلیم فلسفی زمانه‌اش گواه آن بوده است.


خرید کتاب نوشتار و تفاوت
جستجوی کتاب نوشتار و تفاوت در گودریدز

معرفی کتاب نوشتار و تفاوت از نگاه کاربران
کتاب های مرتبط با - کتاب نوشتار و تفاوت


 کتاب بازی با مرگ
 کتاب قاتل در باران
 کتاب قهرمانان و گورها
 کتاب نیچه و فلسفه
 کتاب سفر به دنیای خاله آگوستا
 کتاب خانه ای برای آقای بیسواس