کتاب پنجره زیرزمین

اثر آنتونیو بوئرو بایخو از انتشارات نشر نی - مترجم: طلوع ریاضی-دهه 1960

:بخشی از کتاب

ماریو: توی این دوره و زمونه دیگه صداقت و درستی برای کسی اهمیت نداره. همه با فریب و تقلب و زدوبندهای کثیف زندگی می‌ کنن...! مردم همدیگه رو زیر دست و پا له می‌ کنن، از هم نردبون ترقی می‌ سازن تا زندگی کنن. خب، چی کار باید کرد؟ یا باید قواعد این بازی کثیف رو قبول کنی... تا از این چاه بیای بیرون... یا این که توی چاه باقی بمونی.
ویسنته: (با لحنی سرد.) اون‌وقت برای چی نباید از این چاه خارج شد؟
ماریو: دارم برات توضیح می‌ دم... من از این دنیا حالم بهم می‌ خوره. همه فکر می‌ کنن که فقط دو جور می‌شه توی این دنیا دووم آورد: یا تو بقیه رو بخوری یا این‌که بقیه تو رو قورت بدن. همه می‌گن: «یا می‌خوری، یا می‌خورنت!» نظریات قشنگی هم واسه آرامش خاطر بهت می‌دن: «زندگی مبارزه است»... «راه رسیدن به خیر از شر می‌گذرد»... «اول خویش، سپس درویش»... اما من دارم سعی می‌کنم از کنج خودم تکون نخورم و ببینم آیا راهی برای نجات از بلعیده‌شدن هست... بدون این‌که مجبور باشم کسی رو ببلعم.


خرید کتاب پنجره زیرزمین
جستجوی کتاب پنجره زیرزمین در گودریدز

معرفی کتاب پنجره زیرزمین از نگاه کاربران


مشاهده لینک اصلی


مشاهده لینک اصلی


مشاهده لینک اصلی


مشاهده لینک اصلی


مشاهده لینک اصلی
کتاب های مرتبط با - کتاب پنجره زیرزمین


 کتاب آخرین تک شاخ
 کتاب شب آب
 کتاب فمینیسم و مردم شناسی
 کتاب شش قطعه آسان
 کتاب شب لیسبون
 کتاب تاریخ فلسفه از ولف تا کانت