کتاب گریه نکن بچه جان

اثر نگوگی واتیونگوو از انتشارات افق - مترجم: مهدی غبرایی-دهه 1960

نگوگی وا تیونگو نویسنده‌‌ی اهل کنیا، در رمان گریه نکن بچه جان راوی رنجی‌ست که از کشمکش‌ها، هرج‌ومرج‌های داخلی و سایه‌ی همیشگی استعمار در قاره‌ی آفریقا می‌برده. تمامی این‌ مسائل، نتایجی جز فقر و تلنبار احساسات سرکوب‌شده چیزی بر جا نگذاشته است. او همیشه میان چیزهایی که به زندگی امیدوارش می‌ساخته و آن واقعیتی که با ظلم درآمیخته بود، فرسنگ‌ها فاصله‌ حس می‌کرده. زمانی که مسیر رسیدن به رؤیاها مشخص نباشد مدام در مرز این کشاکش، این درون انسان است که بارها زاده می‌شود و بارها می‌میرد.

«ما امروز به همین دلیل اینجاییم. همه‌ی سیاه‌ها با هم برادرند. با هم باید یک‌صدا فریاد بزنیم: ‘زمان آن فرا رسیده! مردم ما را به حال خود بگذارید! ما زمین خود را می‌خواهیم، همین حالا.’»


خرید کتاب گریه نکن بچه جان
جستجوی کتاب گریه نکن بچه جان در گودریدز

معرفی کتاب گریه نکن بچه جان از نگاه کاربران
کتاب های مرتبط با - کتاب گریه نکن بچه جان


 کتاب سکسکه های سلطنتی
 کتاب اقتصاد سیاسی
 کتاب میدان مسابقه مال من است
 کتاب واقعه ی ایستگاه کرچی توفکا و خانه ماتریونا
 کتاب عرب های هور
 کتاب نامه های شوپن