کتاب های دهه 1960

معرفی معروف ترین داستان ها و کتاب های دهه 1960
 کتاب چهار صندوق

کتاب چهار صندوق

اثر بهرام بیضایی از انتشارات روشنگران و مطالعات زنان


 کتاب پهلوان اکبر می میرد

کتاب پهلوان اکبر می میرد

اثر بهرام بیضایی از انتشارات روشنگران


 کتاب وودی آلن : دوباره اون آهنگو بزن سم ، از این آب ننوشید

کتاب وودی آلن : دوباره اون آهنگو بزن سم ، از این آب ننوشید

اثر وودی آلن از انتشارات نشر چشمه


 کتاب حالا بی حساب شدیم

کتاب حالا بی حساب شدیم

اثر وودی آلن از انتشارات بیدگل


 کتاب صدای پای آب

کتاب صدای پای آب

اثر سهراب سپهری از انتشارات دارینوش


 کتاب دل سگ

کتاب دل سگ

اثر میخائیل بولگاکف از انتشارات کتابسرای تندیس


 کتاب جنس ضعیف

کتاب جنس ضعیف

اثر اوریانا فالاچی از انتشارات نگاه


 کتاب ارزش میراث صوفیه

کتاب ارزش میراث صوفیه

اثر عبدالحسین زرین کوب از انتشارات امیرکبیر


 کتاب شعر بی دروغ،شعر بی نقاب

کتاب شعر بی دروغ،شعر بی نقاب

اثر عبدالحسین زرین کوب از انتشارات علمی


 کتاب فمینیسم و مردم شناسی

کتاب فمینیسم و مردم شناسی

اثر اولین رید از انتشارات گل آذین