کتاب های دهه 1960

معرفی معروف ترین داستان ها و کتاب های دهه 1960
 کتاب حرامیان

کتاب حرامیان

اثر ویلیام فاکنر از انتشارات نیلوفر


 کتاب گردابی چنین هایل

کتاب گردابی چنین هایل

اثر جین ریس از انتشارات کتاب پنجره‏‫


 کتاب پهلوان اکبر می میرد

کتاب پهلوان اکبر می میرد

اثر بهرام بیضایی از انتشارات روشنگران و مطالعات زنان


 کتاب هذیان دو نفره

کتاب هذیان دو نفره

اثر اوژن یونسکو از انتشارات ترانه


 کتاب خانم حوا

کتاب خانم حوا

اثر هانری تروایا از انتشارات نشر چشمه


 کتاب جنگ و صلح (نمایشنامه)

کتاب جنگ و صلح (نمایشنامه)

اثر میخائیل بولگاکف از انتشارات افراز


 کتاب جزیره ی سرخ

کتاب جزیره ی سرخ

اثر میخائیل بولگاکف از انتشارات قطره


 کتاب فروشنده ی دوره گرد

کتاب فروشنده ی دوره گرد

اثر پیتر هاندکه از انتشارات نشر چشمه


 کتاب کاسپار

کتاب کاسپار

اثر پیتر هاندکه از انتشارات ماهی


 کتاب مکتب فرانکفورت و جامعه شناسی معرفت

کتاب مکتب فرانکفورت و جامعه شناسی معرفت

اثر تئودور آدورنو - مارتین جی از انتشارات گام نو