کتاب های دهه 1960

معرفی معروف ترین داستان ها و کتاب های دهه 1960
 کتاب نگاهی به پدیدارشناسی

کتاب نگاهی به پدیدارشناسی

اثر روژه ورنو از انتشارات خوارزمی


 کتاب همینگوی خبرنگار

کتاب همینگوی خبرنگار

اثر ویلیام وایت از انتشارات نشر ثالث


 کتاب عیش و نیستی

کتاب عیش و نیستی

اثر تیری مونیه از انتشارات نیلوفر


 کتاب مفهوم قانون

کتاب مفهوم قانون

اثر هربرت هارت از انتشارات نشر نی


 کتاب صدای تنها

کتاب صدای تنها

اثر فرانک اوکانر از انتشارات اشاره


 کتاب برف بهاری

کتاب برف بهاری

اثر یوکیو میشیما از انتشارات نگاه


 کتاب دختر یانکی

کتاب دختر یانکی

اثر نیل سایمون از انتشارات نیلا


 کتاب پدینگتون کمک می کند 3

کتاب پدینگتون کمک می کند 3

اثر مایکل باند از انتشارات ماهی


 کتاب نقاب آپولون

کتاب نقاب آپولون

اثر ماری رنولت از انتشارات ققنوس


 کتاب اخگر پردیس

کتاب اخگر پردیس

اثر ماری رنولت از انتشارات ققنوس