کتاب های دهه 1960

معرفی معروف ترین داستان ها و کتاب های دهه 1960
 کتاب اسبی که لاستیکش پنچر شد

کتاب اسبی که لاستیکش پنچر شد

اثر ریچارد براتیگان از انتشارات هنر پارسینه


 کتاب زندگی با پیکاسو

کتاب زندگی با پیکاسو

اثر فرانسواز ژیلو از انتشارات آگاه


 کتاب چراغ آخر

کتاب چراغ آخر

اثر صادق چوبک از انتشارات بدرقه جاویدان


 کتاب روز اول قبر

کتاب روز اول قبر

اثر صادق چوبک از انتشارات بدرقه جاویدان


 کتاب ریگودون

کتاب ریگودون

اثر لویی فردینان سلین از انتشارات فرهنگ جاوید


 کتاب در لفافی ساده

کتاب در لفافی ساده

اثر جان آزبرن از انتشارات افراز


 کتاب اسطوره و واقعیت

کتاب اسطوره و واقعیت

اثر میرچا الیاده از انتشارات بنگاه ترجمه و نشر کتاب پارسه


 کتاب بهار را باور کن

کتاب بهار را باور کن

اثر فریدون مشیری از انتشارات نشر چشمه


 کتاب اما ابرها…

کتاب اما ابرها…

اثر ساموئل بکت از انتشارات نشر چشمه


 کتاب روزی که او خود اشکهای مرا پاک خواهد کرد

کتاب روزی که او خود اشکهای مرا پاک خواهد کرد

اثر کنزابورو اوئه از انتشارات نیلوفر