کتاب های دهه 1960

معرفی معروف ترین داستان ها و کتاب های دهه 1960
 کتاب دور دست همین جاست

کتاب دور دست همین جاست

اثر زیگفرید لنتس از انتشارات نیلوفر


 کتاب زنگ انشاء

کتاب زنگ انشاء

اثر زیگفرید لنتس از انتشارات نیلوفر


 کتاب تابوتی از هنگ کنگ

کتاب تابوتی از هنگ کنگ

اثر جیمز هدلی چیس از انتشارات نفیر


 کتاب پول کثیف

کتاب پول کثیف

اثر جیمز هدلی چیس از انتشارات تمدن علمی


 کتاب نخستین پله ها

کتاب نخستین پله ها

اثر رنه شار از انتشارات کیان افراز


 کتاب اعترافات نات ترنر

کتاب اعترافات نات ترنر

اثر ویلیام استایرن از انتشارات هنوز


 کتاب دو داستان

کتاب دو داستان

اثر آلبرتو موراویا از انتشارات نیلا


 کتاب توتمیسم

کتاب توتمیسم

اثر کلود لوی-استروس از انتشارات توس


 کتاب پاپیون

کتاب پاپیون

اثر هانری شاریر از انتشارات امیرکبیر


 کتاب جامعه شناسی در محکمه جامعه شناسان

کتاب جامعه شناسی در محکمه جامعه شناسان

اثر موریس استین از انتشارات ترجمان