کتاب های دهه 1960

معرفی معروف ترین داستان ها و کتاب های دهه 1960
 کتاب برف بهاری

کتاب برف بهاری

اثر یوکیو میشیما از انتشارات نگاه


 کتاب دختر یانکی

کتاب دختر یانکی

اثر نیل سایمون از انتشارات نیلا


 کتاب پدینگتون کمک می کند 3

کتاب پدینگتون کمک می کند 3

اثر مایکل باند از انتشارات ماهی


 کتاب نقاب آپولون

کتاب نقاب آپولون

اثر ماری رنولت از انتشارات ققنوس


 کتاب اخگر پردیس

کتاب اخگر پردیس

اثر ماری رنولت از انتشارات ققنوس


 کتاب وقت سکوت

کتاب وقت سکوت

اثر لوییس مارتین سانتوس از انتشارات نشر چشمه


 کتاب سولاریس

کتاب سولاریس

اثر استانیسلاو لم از انتشارات مینا


 کتاب زد

کتاب زد

اثر واسیلیس واسیلیکوس از انتشارات امیرکبیر


 کتاب سکوت

کتاب سکوت

اثر شوساکو اندو از انتشارات فرهنگ نشر نو


 کتاب دختران نحیف

کتاب دختران نحیف

اثر میوریل اسپارک از انتشارات نگاه