کتاب های دهه 1960

معرفی معروف ترین داستان ها و کتاب های دهه 1960
 کتاب تاریخ اجتماعی آینده

کتاب تاریخ اجتماعی آینده

اثر آلن تورن از انتشارات نشر گاه


 کتاب استاد تاران و همانطور که بوده ایم

کتاب استاد تاران و همانطور که بوده ایم

اثر آرتور آداموف از انتشارات نیلوفر


 کتاب چشم های لیندا

کتاب چشم های لیندا

اثر هلن گریفیتس از انتشارات محراب قلم


 کتاب دخترک پشت دیوار

کتاب دخترک پشت دیوار

اثر اورسولا ولفل از انتشارات محراب قلم


 کتاب کی مجسمه های شهر را می دزدد؟

کتاب کی مجسمه های شهر را می دزدد؟

اثر اورسولا ولفل از انتشارات محراب قلم


 کتاب درس نامه فیزیک فاینمن - جلد دوم

کتاب درس نامه فیزیک فاینمن - جلد دوم

اثر مجموعه ی نویسندگان-ریچارد فاینمن از انتشارات سبزان


 کتاب فلسفه علم

کتاب فلسفه علم

اثر نیکلاس کاپالدی از انتشارات سروش


 کتاب فرهنگهای هنری ایران

کتاب فرهنگهای هنری ایران

اثر رومن گیرشمن از انتشارات مولی


 کتاب مغضوبین‏ زمین

کتاب مغضوبین‏ زمین

اثر فرانتس فانون از انتشارات مولی


 کتاب صنعت شیشه

کتاب صنعت شیشه

اثر اف جی ترفس مالونی از انتشارات گوتنبرگ