کتاب های دهه 1960

معرفی معروف ترین داستان ها و کتاب های دهه 1960
 کتاب الگ یا شهر در محاصره

کتاب الگ یا شهر در محاصره

اثر پاپ ترهار از انتشارات قو


 کتاب ادراک یک اندوه

کتاب ادراک یک اندوه

اثر سی اس لوئیس از انتشارات گلگشت


 کتاب سیاست در جامعه توده ای

کتاب سیاست در جامعه توده ای

اثر ویلیام کورنهاوزر از انتشارات نشر نی


 کتاب تکنیک فیلمبرداری جلوه های ویژه

کتاب تکنیک فیلمبرداری جلوه های ویژه

اثر ریموند فیلدینگ از انتشارات سروش


 کتاب مارکو والدو

کتاب مارکو والدو

اثر ایتالو کالوینو از انتشارات سروش


 کتاب بیونیک

کتاب بیونیک

اثر لوسین ژراردن از انتشارات سروش


 کتاب روان شناسی ترس و اشکال بنیادین آن

کتاب روان شناسی ترس و اشکال بنیادین آن

اثر فریتس ریمان از انتشارات پرسش


 کتاب سفر باورنکردنی

کتاب سفر باورنکردنی

اثر شیلا برنفورد از انتشارات علمی و فرهنگی


 کتاب تاریخ فرهنگ و تمدن چین

کتاب تاریخ فرهنگ و تمدن چین

اثر آرتور کاتریل از انتشارات سبزان


 کتاب فرمانهای شاهنشاهان هخامنشی

کتاب فرمانهای شاهنشاهان هخامنشی

اثر رلف نارمن شارپ از انتشارات پازینه