کتاب های دهه 1960

معرفی معروف ترین داستان ها و کتاب های دهه 1960
 کتاب سکسکه های سلطنتی

کتاب سکسکه های سلطنتی

اثر دنیس ترز از انتشارات دیبایه


 کتاب اقتصاد سیاسی

کتاب اقتصاد سیاسی

اثر ارنست مندل از انتشارات گل آذین


 کتاب میدان مسابقه مال من است

کتاب میدان مسابقه مال من است

اثر پاتریشیا رایتسون از انتشارات گل آذین


 کتاب واقعه ی ایستگاه کرچی توفکا و خانه ماتریونا

کتاب واقعه ی ایستگاه کرچی توفکا و خانه ماتریونا

اثر الکساندر سولژنیتسن از انتشارات نشر ثالث


 کتاب عرب های هور

کتاب عرب های هور

اثر ویلفرید تسیجر از انتشارات شادگان


 کتاب نامه های شوپن

کتاب نامه های شوپن

اثر فردریک شوپن از انتشارات علمی و فرهنگی


 کتاب رویاها

کتاب رویاها

اثر جان ای سنفورد از انتشارات مریمان


 کتاب جیم دگمه

کتاب جیم دگمه

اثر میشائیل انده از انتشارات کانون پرورش فکری کودکان و نوجوان


 کتاب گریه نکن بچه جان

کتاب گریه نکن بچه جان

اثر نگوگی واتیونگوو از انتشارات افق


 کتاب افسانه گاندی

کتاب افسانه گاندی

اثر راج کوماری شنکر از انتشارات نشر چلچله