کتاب های دهه 1960

معرفی معروف ترین داستان ها و کتاب های دهه 1960
 کتاب The Freedom to Be Free

کتاب The Freedom to Be Free

اثر هانا آرنت از انتشارات کاج بوک


 کتاب فیلسوفان سکولار

کتاب فیلسوفان سکولار

اثر لوئیس وایت بک از انتشارات پیله


 کتاب شعر در تکوین

کتاب شعر در تکوین

اثر تد هیوز از انتشارات اتفاق


 کتاب The Bell Jar

کتاب The Bell Jar

اثر سیلویا پلات از انتشارات کاج بوک


 کتاب استونر

کتاب استونر

اثر جان ویلیامز از انتشارات ماهی


 کتاب A Very Easy Death

کتاب A Very Easy Death

اثر سیمون دوبووار از انتشارات کاج بوک


 کتاب The Prime of Miss Jean Brodie

کتاب The Prime of Miss Jean Brodie

اثر میوریل اسپارک از انتشارات کاج بوک


 کتاب A Clockwork Orange

کتاب A Clockwork Orange

اثر آنتونی برجس از انتشارات کاج بوک


 کتاب One Day In The Life Of Lvan Denisovich

کتاب One Day In The Life Of Lvan Denisovich

اثر الکساندر سولژنیتسن از انتشارات کاج بوک


 کتاب The Left Hand of Darkness

کتاب The Left Hand of Darkness

اثر اورسلا کی لوگوین از انتشارات کاج بوک