کتاب های دهه 1960

معرفی معروف ترین داستان ها و کتاب های دهه 1960
 کتاب در صدای تو می دانی چیست؟

کتاب در صدای تو می دانی چیست؟

اثر جمال ثریا از انتشارات آنیما


 کتاب کاوش در تپه بمپور

کتاب کاوش در تپه بمپور

اثر بئاتریس د کاردی از انتشارات پل فیروزه


 کتاب سوء تفاهم در مسکو

کتاب سوء تفاهم در مسکو

اثر سیمون دوبووار از انتشارات نیلوفر


 کتاب ریشه های اجتماعی دیکتاتوری و دموکراسی

کتاب ریشه های اجتماعی دیکتاتوری و دموکراسی

اثر برینگتن مور از انتشارات مرکز نشر دانشگاهی


 کتاب پرسونا

کتاب پرسونا

اثر اینگمار برگمان از انتشارات مینا


 کتاب اسلام و سرمایه داری

کتاب اسلام و سرمایه داری

اثر ماکسیم رودنسون از انتشارات اندیشه احسان


 کتاب آماندا

کتاب آماندا

اثر فیلیس ویتنی از انتشارات لیوسا


 کتاب سیاست و یوتوپیا

کتاب سیاست و یوتوپیا

اثر فیلیپ پی وینر از انتشارات فرهنگ جاوید


 کتاب دانشنامه مصور شوالیه

کتاب دانشنامه مصور شوالیه

اثر کریستوفر گروت از انتشارات سایان


 کتاب سفید برفی

کتاب سفید برفی

اثر دونالد بارتلمی از انتشارات مروارید