کتاب آمار مقدماتی

اثر تامس اچ ووناکت از انتشارات مرکز نشر دانشگاهی - مترجم: محمدرضا مشکانی-دهه 1960
خرید کتاب آمار مقدماتی
جستجوی کتاب آمار مقدماتی در گودریدز

معرفی کتاب آمار مقدماتی از نگاه کاربران
کتاب های مرتبط با - کتاب آمار مقدماتی


 کتاب مارتین لوتر کینگ
 کتاب اصول تبرید
 کتاب سیستمهای کنترل نوین
 کتاب خنوخ و قانون
 کتاب اساطیر آمریکای جنوبی
 کتاب خلاقیت ریاضی 2