کتاب خانم حوا

اثر هانری تروایا از انتشارات نشر چشمه - مترجم: سحر داوری-دهه 1960