کتاب قصر یخ

اثر تاریه وسوس از انتشارات جغد - مترجم: قاسم صنعوی-دهه 1960

اگر آن سال را تا پایان زیسته بود به احتمال قوی آلکساندر سولژنیتسین را کنار می زد و سرنوشت جایزه نوبل ادبی آن سال را تغییر می داد. این نویسنده که پیش تر جایزه بزرگ شورای نوردیک را که نوبلی اختصاص یافته به نویسندگان اسکاندیناوی است دریافت داشته بود. به گفته الی پولونار استاد دانشکده ادبیات استراسبورگ و از متخصصان ادبیات نروژ، نمایشگر نقطه پیوند دو دوران ادبیات کشور خود به شمار می رود: یکی دوران رئالیسم و دیگری دوران گرایش به سبک پردازی که رمان نویسان جوان در جستجوی آن هستند.


خرید کتاب قصر یخ
جستجوی کتاب قصر یخ در گودریدز

معرفی کتاب قصر یخ از نگاه کاربران


مشاهده لینک اصلی


مشاهده لینک اصلی


مشاهده لینک اصلی


مشاهده لینک اصلی


مشاهده لینک اصلی
کتاب های مرتبط با - کتاب قصر یخ


 کتاب قلب سگی
 کتاب سلاخ خانه شماره پنج
 کتاب دانوب خاکستری
 کتاب پس از سقوط و حادثه در ویشی
 کتاب نظم اشیاء: دیرینه شناسی علوم انسانی
 کتاب پرندگان می روند در پرو بمیرند