کتاب یکی می گوید یکی می گرید

اثر پیر روردی از انتشارات مشکی - مترجم: زهرا قلعه نوئی-دهه 1960

پیر روردی، شاعر فرانسوی در سال ۱۸۸۹ در جنوب فرانسه متولد شد. در جوانی به پاریس آمد و در آنجا با هنرمندان بزرگی چون لوئی آراگون، آندره برتون و پابلو پیکاسو آشنا شد. با انتشار مجموعه اشعارش در سال ۱۹۲۴ به شهرت و محبوبیت خاصی به ویژه در پیروان مکتب سوررئالیسم و کوبیسم و دادائیسم دست یافت، تا آنجا که آندره برتون بنیان‌گذار مکتب سوررئالیسم، از او به عنوان «بزرگ‌ترین شاعر دوران» یاد کرد.
اشعار او ترکیب غریبی است از سادگی و تعالی و همان گونه که اکتاویو پاز می‌گوید، او شاعرراز است برای خوانندگان راز رووردی در سال ۱۹۶۰ در ۷۱ سالگی چشم از جهان فرو بست.
این مجموعه نخستین کتابی است که از این شاعر به فارسی منتشر می‌شود.


خرید کتاب یکی می گوید یکی می گرید
جستجوی کتاب یکی می گوید یکی می گرید در گودریدز

معرفی کتاب یکی می گوید یکی می گرید از نگاه کاربران
کتاب های مرتبط با - کتاب یکی می گوید یکی می گرید


 کتاب یادداشت های رمان ابله
 کتاب برهان الحق
 کتاب عقل گرایی در سیاست و مقالاتی دیگر
 کتاب معرفت الروح
 کتاب تفکر بازی کودک است
 کتاب محبوس پواتیه