کتاب های دهه 1960

معرفی معروف ترین داستان ها و کتاب های دهه 1960
 کتاب آزاد راه جنوبی و داستان های دیگر

کتاب آزاد راه جنوبی و داستان های دیگر

اثر خولیو کورتاسار از انتشارات خوب


 کتاب مگره و شبح

کتاب مگره و شبح

اثر ژرژ سیمنون از انتشارات موسسه فرهنگی هنری جهان کتاب


 کتاب خون و سیمان

کتاب خون و سیمان

اثر پی یر براندن از انتشارات بهجت


 کتاب پروانه ها بر آتش (بچه های هیروشیما)

کتاب پروانه ها بر آتش (بچه های هیروشیما)

اثر آراتا اوزادا از انتشارات شورآفرین


 کتاب پرتره ای از جاکومتی

کتاب پرتره ای از جاکومتی

اثر جیمز لرد از انتشارات نشر نظر


 کتاب خاطرات ادبی یک استاد

کتاب خاطرات ادبی یک استاد

اثر سعید نفیسی از انتشارات امید فردا


 کتاب منشور آزادی

کتاب منشور آزادی

اثر فردریش فون هایک از انتشارات نگاه معاصر


 کتاب افسانه خدایان

کتاب افسانه خدایان

اثر رابرت گریوز از انتشارات باهم


 کتاب ژوزفین

کتاب ژوزفین

اثر ارنست جان ناپتون از انتشارات البرز


 کتاب لابیرنت

کتاب لابیرنت

اثر فرناندو آرابال از انتشارات قطره