کتاب های دهه 1960

معرفی معروف ترین داستان ها و کتاب های دهه 1960
 کتاب خیانت به انقلاب

کتاب خیانت به انقلاب

اثر سباستین هافنر از انتشارات پیله


 کتاب یادداشت های یک آدم مرده

کتاب یادداشت های یک آدم مرده

اثر میخائیل بولگاکف از انتشارات نشر گویا


 کتاب دفتر یادداشت های داستایفسکی : جنایت و مکافات

کتاب دفتر یادداشت های داستایفسکی : جنایت و مکافات

اثر فئودور داستایفسکی از انتشارات نشر کتاب پارسه


 کتاب بدرود سعادت زمین

کتاب بدرود سعادت زمین

اثر دی جی کامپتون از انتشارات نیستان


 کتاب ماجرای پودینگ کریسمس

کتاب ماجرای پودینگ کریسمس

اثر آگاتا کریستی از انتشارات نشر ویدا


 کتاب سوگ نامه

کتاب سوگ نامه

اثر آنا آخماتووا از انتشارات بازتاب نگار


 کتاب اسپینوزای بازار و هشت داستان دیگر

کتاب اسپینوزای بازار و هشت داستان دیگر

اثر ایزاک باشویس سینگر از انتشارات کتابسرای تندیس


 کتاب نقد اقتصاد سیاسی

کتاب نقد اقتصاد سیاسی

اثر کارل مارکس از انتشارات ژرف


 کتاب آشنایی با منطق مارکسیسم

کتاب آشنایی با منطق مارکسیسم

اثر جرج نواک از انتشارات روزآمد


 کتاب اتوبوس مدرسه

کتاب اتوبوس مدرسه

اثر مری ک هریس از انتشارات پرنده آبی