کتاب های دهه 1960

معرفی معروف ترین داستان ها و کتاب های دهه 1960
 کتاب امام قاسم بن ابراهیم و اصول اعتقادی زیدیه

کتاب امام قاسم بن ابراهیم و اصول اعتقادی زیدیه

اثر ویلفرد مادلونگ از انتشارات نامک


 کتاب بیل قهرمان کهکشان 1

کتاب بیل قهرمان کهکشان 1

اثر هری هریسون از انتشارات کتابسرای تندیس


 کتاب شیاطین

کتاب شیاطین

اثر فئودور داستایفسکی از انتشارات نشر کتاب پارسه


 کتاب الفبای موسیقی

کتاب الفبای موسیقی

اثر ایموجن هولست از انتشارات موسسه فرهنگی و هنری ماهور


 کتاب انسان شناسی موسیقی

کتاب انسان شناسی موسیقی

اثر آلن مریام از انتشارات موسسه فرهنگی و هنری ماهور


 کتاب کوهستان پاییزی

کتاب کوهستان پاییزی

اثر مجموعه ی نویسندگان از انتشارات نیلا


 کتاب راهروی هتل بزرگ

کتاب راهروی هتل بزرگ

اثر دینو بوتزاتی از انتشارات نیلا


 کتاب ناپلئون

کتاب ناپلئون

اثر استنلی کوبریک از انتشارات نیلا


 کتاب خاستگاه فلسفه

کتاب خاستگاه فلسفه

اثر خوزه ارتگا ئی گاست از انتشارات نودا


 کتاب ارشمیدس و دری به سوی علم

کتاب ارشمیدس و دری به سوی علم

اثر جین بندیک از انتشارات هفت و نیم