کتاب های دهه 1960

معرفی معروف ترین داستان ها و کتاب های دهه 1960
 کتاب دفاع از مارکس

کتاب دفاع از مارکس

اثر لویی آلتوسر از انتشارات دمان


 کتاب خواب در حکومت توتالیتر

کتاب خواب در حکومت توتالیتر

اثر شارلوته برات از انتشارات دمان


 کتاب دری در کار نیست

کتاب دری در کار نیست

اثر تامس ولف از انتشارات گمان


 کتاب اساطیر مکزیک و آمریکای میانه

کتاب اساطیر مکزیک و آمریکای میانه

اثر ایرن نیکلسون از انتشارات اساطیر


 کتاب کلاغ ها

کتاب کلاغ ها

اثر نادر ابراهیمی از انتشارات کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان


 کتاب زندگی امروز ما

کتاب زندگی امروز ما

اثر کاترین آن پورتر-مجموعه ی نویسندگان از انتشارات معین


 کتاب فاتحان

کتاب فاتحان

اثر ژان پل سارتر از انتشارات یکشنبه


 کتاب مسائل فلسفه اخلاق

کتاب مسائل فلسفه اخلاق

اثر تئودور آدورنو از انتشارات هرمس


 کتاب لیوینگ تئاتر

کتاب لیوینگ تئاتر

اثر پی یر بینه از انتشارات قطره


 کتاب انسان بر ضد ظلمت

کتاب انسان بر ضد ظلمت

اثر والتر ترنس استیس از انتشارات هرمس