کتاب های دهه 1960

معرفی معروف ترین داستان ها و کتاب های دهه 1960
 کتاب اعتراض

کتاب اعتراض

اثر واتسلاف هاول از انتشارات موسسه فرهنگی هنری جهان کتاب


 کتاب تاریخ آمریکا

کتاب تاریخ آمریکا

اثر آندره موروا از انتشارات دنیای کتاب


 کتاب رستوران میمون زنده

کتاب رستوران میمون زنده

اثر گنگور دیلمن از انتشارات نیماژ


 کتاب هنر نمایشنامه نویسی

کتاب هنر نمایشنامه نویسی

اثر برنارد گربانیه از انتشارات قطره


 کتاب مرگ گفت: شاید

کتاب مرگ گفت: شاید

اثر پی یر بوالو از انتشارات موسسه فرهنگی هنری جهان کتاب


 کتاب فرهنگ اسلام در اروپا

کتاب فرهنگ اسلام در اروپا

اثر زیگرید هونکه از انتشارات نشر فرهنگ اسلامی


 کتاب داستان های تلفنی

کتاب داستان های تلفنی

اثر جانی رداری از انتشارات ذکر


 کتاب مکانیک و ترمودینامیک پیشرانش

کتاب مکانیک و ترمودینامیک پیشرانش

اثر مجموعه ی نویسندگان-فیلیپ هیل از انتشارات موسسه انتشارات علمی دانشگاه صنعتی شریف


 کتاب سیستم های کنترل اتوماتیک - ویرایش نهم

کتاب سیستم های کنترل اتوماتیک - ویرایش نهم

اثر مجموعه ی نویسندگان-فرید گل نراقی از انتشارات موسسه انتشارات علمی دانشگاه صنعتی شریف


 کتاب مبانی شیمی تجزیه - جلد اول

کتاب مبانی شیمی تجزیه - جلد اول

اثر مجموعه ی نویسندگان-داگلاس اسکوگ از انتشارات دانش نگار