کتاب ماجراهای کسب و کار

اثر جان بروکس از انتشارات نشر کتاب پارسه - مترجم: سیامک دل آرا-اعظم ورشوچی فرد-دهه 1960
خرید کتاب ماجراهای کسب و کار
جستجوی کتاب ماجراهای کسب و کار در گودریدز

معرفی کتاب ماجراهای کسب و کار از نگاه کاربران
کتاب های مرتبط با - کتاب ماجراهای کسب و کار


 کتاب متالورژی مکانیکی
 کتاب حرارت و ترمودینامیک
 کتاب ادبیات عرب
 کتاب درون و برون سطل خاکروبه
 کتاب لنین و فلسفه
 کتاب اساطیر جهان لاروس