کتاب مگره و جنایتکار

اثر ژرژ سیمنون از انتشارات موسسه فرهنگی هنری جهان کتاب - مترجم: عباس آگاهی-دهه 1960

Maigret ja hänen vaimonsa ovat tohtori Pardonin luona periteisellä illallisvierailulla, kun Pardonia tullaan hakemaan. Lähistöllä, katukäytävällä, makaa henkitoreissaan nuori mies, jota on isketty veitsellä selkään useita kertoja. Heti sairaalassa uhri kuolee. Käy ilmi, että hän on varakkaan tehtailijaperheen opiskelijapoika. Hänellä on mukanaan kasettinauhuri ja ääninauhat johtavat Maigret’n tietyille jäljille. Mutta ovatko ne sittenkään oikeat jäljet?


خرید کتاب مگره و جنایتکار
جستجوی کتاب مگره و جنایتکار در گودریدز

معرفی کتاب مگره و جنایتکار از نگاه کاربران
کتاب های مرتبط با - کتاب مگره و جنایتکار


 کتاب تراژدی مرد شیره خرمافروش فقیر
 کتاب درآمدی بر تحلیل ساختاری روایت ها
 کتاب آیین معصومیت
 کتاب آن چه برایتان مانده است
 کتاب چگونه از پرتره طراحی کنیم
 کتاب طراحی از حرکات سر انسان